February 2011 Tastings

  • Smith’s Angaston 10
  • Aberlour 16
  • Yamazaki 12
  • Glenlivet 15 French oak
  • Glenlivet 18
  • Auchentoshan 12.